Ikona sylwetek

Dla kogo?

Pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnością, zakłady pracy chronionej oraz byłe zakłady pracy chronionej, pracownicy działu kadr, płac oraz księgowości, osoby zarządzające jednostką, biura rachunkowe rozliczające w/w podmioty.

Kartki z ustawami
Kartki z ustawami

Zakres szkolenia

zasady przedłużania ważności orzeczeń o niepełnosprawności - ustawa z dnia 9 marca 2023 r.

rozszerzona definicja kosztów płacy na potrzeby ubiegania się o dofinansowania z PFRON

dodatkowe obowiązki w zakresie zapewniania opieki medycznej niepełnosprawnym pracownikom wykonującym pracę zdalną

zmiany do art. 68 gd i 68 gg ustawy o rehabilitacji – ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym

zasady ubiegania się o dofinansowanie do oprocentowania kredytów oraz refundację dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych

nowe wzory informacji INF i deklaracji DEK składanych Zarządowi PFRON przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

wyzwania dla pracodawców w 2024 r.

Ikona portfela

Koszt szkolenia

500 zł netto / os. +23% VAT
dla Klientów OBPON przy zapisie do 7 dni
przed terminem szkolenia
Cena regularna: 600 zł.

650 zł netto / os. +23% VAT
dla pozostałych Klientów przy zapisie do 7 dni
przed terminem szkolenia
Cena regularna: 750 zł.

Prowadząca

Wizerunek Małgorzaty Tylewicz-Piwnik.png

Małgorzata Tylewicz-Piwnik

Dyrektor ds. prawnych w OBPON Sp. z o.o. Sp.k., Wiceprezes Organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.ORG.

Prawnik z 15-letnim doświadczeniem w obsłudze firm zatrudniających osoby z niepełnosprawnością. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz współpracując bezpośrednio z pracodawcami, dzięki czemu umiejętnie łączy znajomość przepisów prawa z praktycznym podejściem do rozwiązywania problemów.

Ikona sylwetek

Koszt szkolenia można pokryć ze środków ZFRON

Firma posiadająca status zakładu pracy chronionej wydatki związane z uczestnictwem w szkoleniu może pokryć ze środków ZFRON.

Organizator

Logo OBPON
Opiniujemy akty prawne i propozycje zmian legislacyjnych, współtworzymy polskie prawo wraz z firmami z sektora MŚP, dużymi międzynarodowymi korporacjami, jak również instytucjami państwowymi tj. PFRON, BON, MRPiPS
Oferujemy profesjonalne doradztwo najbardziej doświadczonych ekspertów w Polsce w dziedzinie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami
Świadczymy kompleksowe usługi rekrutacji osób z niepełnoprawnością, prowadzimy szkolenia, zapewniamy na naszym serwisie dostęp do bieżących i wiarygodnych informacji dotyczących tematyki zatrudniania osób niepełnosprawnych wraz z aplikacjami do rozliczeń z PFRON
Prowadzimy portal pracy - WERBEO dedykowany osobom z orzeczoną niepełnosprawnością. Skorzystaj z 3 bezpłatnych ogłoszeń.

Nasze doświadczenie

Ikona sylwetek

ponad

14 500

przeszkolonych osób

Ikona odznaki

ponad

20

lat doświadczenia

Ikona porad

ponad

20 000

udzielonych porad

Ikona opracowań

ponad

5 000

opracowań ekspertów

Ikona panteonu

ponad

40

zmian legislacyjnych